FODERVÄRDSKONTRAKT


På följande villkor utlånas hästen ………………… född …. …..
Fodervärden förbinder sig att väl vårda hästen från
dagens datum till och med  …………..Förlängt till…………….Förlängt till…………... Förlängt till……….. Förlängt till………. Förlängt till……..…….. Förlängt till…………..


Hästen får användas i normal motionsridning och på lektioner som anordnas av Stallsillefall och till tävlingar i lättare klasser. (ev. träningar på andra platser efter överenskommelse med Camilla)
Hästen får ej lånas ut till annan ryttare. Om man har kompisar, syskon eller annan med sig måste man diskutera med Stallsillefall först och ev. betala 50:- extra för varje tillfälle.
om inte annat ha kommit överens.
Särskild överenskommelse: …………………………………………………………………


Hästägaren förbehåller sig rätten att begära hästen hem tidigare vid behov eller vid vanskötsel.
Fodervärden blir icke ansvarig i samband med olyckor som leder till att hästen måste avlivas (vid erlagd försäkringssumma). Utom avlivningskostnad som faller på fodervärden, om detta inte utgår från hästens försäkringsbolag.
Vid behov skall alltid veterinär tillkallas. För självrisken ______ kr står fodervärden som för övriga kostnader i samband med sjukdom och olycksfall! (tex. Medicin, och reseersättning som ej ingår i försäkringen)

Fodervärden känner till hästens nycker och ägaren är ej ansvarig för eventuella personskador (tex. på fodervärden eller andra personer i samband med ** ridklubbsverksamhet) eller andra skador som en häst kan förorsaka.
Om fodervärden av någon anledning inte kan behålla hästen hela tiden ut, måste denna själv skaffa en ny ( av uthyraren godkänt) fodervärd samt upplysa denne om villkoren.

Hästens naturliga exteriör får ej ändras (tex. manen, svansen, raka pälsen). Pga. av hästens egen naturliga förmåga att tåla kyla är det ej önskvärt med utegångstäcke. Endast vid dåligt väder så som regn och stark kyla, ska täcke användas.

Foderstad:

 

Morgon

Middag

Eftermiddag

Kväll

 

 

 

 

Havre

 

 

 

 

Kraft

 

 

 

 

Speed

 

 

 

 

Betfor

 

 

 

 

Morötter

 

 

 

 

mineral

 

 

 

 

Vid Uppstallning i Sillefall gäller även:
Som fodervärd bör man vara delaktig i ”stallmötena” som kommer att hållas 1 gång i månaden, för att vara delaktig i beslut som kommer att gälla.
Som fodervärd kommer man också att hjälpa till vid vissa av Stallsillefalls aktiviteter.
(Schema kommer att göras i samråd med fodervärd och ansvarig. Ev. hjälp vid turridning och tävling kommer ej stå på schemat)

Vid Uppstallning i Sillefall gäller även:
Fodervärden ska fylla i Vistelsekontrakt och läsa igenom viktiga regler innan fodervärdskontraktet godkännes, vid avikelse från de viktiga reglerna kan ägaren säga upp fodervärden med omedelbar verkan.

Vid Uppstallning i Sillefall gäller även:
Som fodervärd ska man ha stalltjänst 1 lördag eller söndag i veckan, om inget annat godkänts av ägaren:___________________________________________
Aviker man från stalltjänst eller missköter uppgifterna, kan ägaren säga upp fodervärden med omedelbar verkan.


Utrustningslista
Härmed bekräftas att jag tagit emot följande utrustning:
Grimma + grimskaft ………………………………………………………….
Träns m bett och tyglar ………………………………………………………
Nosgrimma …………………………. ………………………………………
sadel, vojlock/pad, sadelgjord, stigbyglar ……………
Övrigt:(extra tillbehör, defekter på utrustningen etc.) ………………………………………………………………………………..
Utrustningen måste återlämnas i samma skick, dvs. utrustning som gått sönder ska lagas eller ersättas vid återlämnandet. Utrustningen ska vårdas väl dvs. smörjas och dylikt. Grimskaft få ej lämnas med knutar på.

Kostnaden för hyran av hästen är ______ kr månaden.
Antal dagar i månaden:………………. Totala summan:………………….Datum:……
Antal dagar i månaden:………………. Totala summan:………………….Datum:……
Antal dagar i månaden:………………. Totala summan:………………….Datum:…

Antal dagar i månaden:………………. Totala summan:………………….Datum:……
Fodervärd 1…………………………..                        Fodervärd 2……………………….

Fodervärd 3…………………………...                       Fodervärd 4………………………..


Stall Sillefall
Camilla Johansson
Björnstigen 16
57395 Tranås

Telefonnummer:
070 – 2260329
Camilla.johansson.rahanjam@telia.com
www.stallsillefall.se


Fodervärden:
Adress ……………………………………                                             
Ort …………………………………………
Personnr .………………… - …………                          
Tel hem …………………………………………                
Tel arb …………………………………….....                                                          
Mobil …………………………………………               
E-Mail adress ....................................................
Om du byter adress, telefonnummer eller stall vill vi veta det snarast!
** ……………………………….
  Camilla Johansson Rahanjam
**…………………………….  Godkänner avtalet
     Underskrift av fodervärden (under 18 år målsman)
** ……………………………………
      Förtydliga namn

 

 

Fodervärdskontraktet gäller enbart när 2 ex är ifylda och Camilla har 1 och fodervärden 1
Vid förlängning av kontraktet eller andra ändringar ska båda kopiorna vara ifylda

Tillbaka