FODERVÄRDSKONTRAKT I TRE SIDOR

Endast giltigt när bådas kontrakt är korekt ifyllt

På följande villkor utlånas hästen ……………………………………… född ….…..
Efter:……………………………………. Undan:………………………………………….
Registreringsnummer:…………………………………………………………………….
Fodervärden förbinder sig att väl vårda hästen från
dagens datum till och med  ………………………………………………………………

 Hästen får användas ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Hästen får ej användas:……………………………………………………………………                  ………………………………………………………………………………………………….

Hästen är utbildad: …………………………………………………………………………
Hästen ska ha fri tillgång till vatten, saltsten. Utfodras i den mängd hästen har behov av.
Hästen ska ha daglig utevistelse…………………….. fodras minst:………….dag.
motioneras minst:…………….. Vecka.
Hästen får gå på lösdrift JA / NEJ
Övrigt:………………………………………………………………………………………

Hästens försäkring ska stå kvar på ägaren
Ägaren / fodervärden betalar försäkringspremien. Kostnad:……………/månad.
Bolag:………………………….. Försäkringsnummer:………………………………..
Ägaren / fodervärden betalar sjukdomar och skador som ej orsakats av fodervärdens hantering.
Ägaren / Fodervärden betalar sjukdomar och skador som orsakats av fodervärden.
Ägaren kontaktas innan all veterinärvård, dock ej akutfall. Övrigt:………………………………………………………………………………………… Hästens tidigare sjukdomar och skador:………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bifogade kopior på veterinärutlåtande fästs med fodervärds avtalet.

Fodervärden känner till hästens nycker och ägaren är ej ansvarig för eventuella personskador (tex. på fodervärden eller andra personer i samband med  ridklubbsverksamhet) eller andra skador som en häst kan förorsaka.
Om fodervärden av någon anledning inte kan behålla hästen hela tiden ut, måste denna:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Fodervärden ska sko/verka hästen regelbundet med 6 – 8 veckors mellanrum.
Hästen skoddes/verkades senast:………………Vid återlämnandet…………………
Hästen har skor: fram / runt om / ej skor

Hästen är grundvaccinerad och ska vaccineras igen den:………………………….
Hästen är avmaskad den:……………......... med :……………………………………….
ska avmaskas av Ägaren/Fodervärden:………………………………..........................

Om möjlighet finns att köpa hästen ska priset skrivas vid överlåtandet av hästen. Pris:…………………… kr
Vid hästens ankomst ansvarar Ägaren/Fodervärden med transport.
Vid hästens återlämnande ansvarar Ägaren/Fodervärden med transport.


  

Ägaren:
Adress …………………………………
Ort ………………………………………
Personnr .………………… - ………
Tel hem ……………………………
Mobil ……………………………………
Tel arb …………………………………. 
E-Mail adress ....................................

Fodervärden:
Adress …………………………………
Ort ………………………………………
Personnr .………………… - …………  
Tel hem …………………………………
Tel arb …………………………………. 
Mobil ……………………………………
E-Mail adress ....................................


Om man byter adress, tele. Nr. eller stall ska detta meddelas snarast.

 


……………………………. Godkänner  avtalet .
Underskrift av fodervärden

(under 18 år målsman)

 ……………………………………
 Förtydliga namn

 

……………………………. Godkänner  avtalet .
Underskrift av ägaren

……………………………………
 Förtydliga namn