Återlämnande av fodervärdshäst I TRE SIDOR

Endast giltigt när bådas kontrakt är korekt ifyllt

Häst:________________________
Född:________________________
Ras:_________________________
Stamtavla: e:___________________ u:_____________________
Registrerings nr:______________________

Den _____________ lämnas ________________ i gott skick, utan skador eller sjukdomar, i gott hull och i god kondition. tillbaka till ägaren ___________________________________

Tycker ägaren att hästen ej vekar vara i gott skick ska hästen besiktigas på ATG kliniken i Mantorp. Är hästen i god kondition ska ägaren betala kostnaderna kring besiktningen, transport, foder och uppstallning. Är hästen sjuk eller har skador som uppkommit på grund av fodervärdens användande av hästen, betalar fodervärden kostnaderna för besiktningen, transport, foder och uppstallning.
Fodervärd och Hästägare samverkar vid besiktningen.
Hästen skall besiktigas innan den lämnar fodervärden och dess stall.
Alla anmärkningar kring hästen gäller ej då hästen lämnat fodervärden och dess stall.
 
Datum för besiktning: _____________  
Veterinärens namn och telefonnummer: ____________________________- ______________
Bifogad veterinär besiktning på sidan 2.
Kostnader för besiktning: ____________________________________
Kostnader för Transport:_____________________________________
Kostnader för uppstallning:___________________________________
Kostnader för ev. foder:______________________________________
Betalande part:_____________________________________________

 

Här med intygas att utrustningen återlämnats i gott skick eller ersatt av likvärdig utrustning.
___________________________________________________________________________


Fodervärd:
Namn:_____________________________
Adress:____________________________
Postnummer och ort:__________________
Telefonnummer:_____________________
Ägare:
Namn:_____________________________
Adress:____________________________
Postnummer och ort:__________________
Telefonnummer:_____________________Här nedan intygas att ovanstående är riktigt
Underskrift av Fodervärd:______________________
Namnförtydligande:________________________. Datum:__________ Ort:______________

Underskrift av Ägaren:___________________________
Namnförtydligande:_________________________. Datum:__________ Ort:_____________