1

Bygget börjar
Våge gräver.

 

24
4
Jorden hämtas och sand/grus fylls på

 

5
VAD MYCKRT SAND!!

 

                     
Spike kollar så att arbetet blir utfört.


Banan är inte klar, sand ska fyllas på och gruset ska packas, invigning i förskott


Ridbanan är klar!Vy mot stallet