Sommarbete 2009


Vy mot nstallet


Lillebror


Lincoln


Queeny


Alfresco occh Selami


Linus


Pacino och Mini
Från höger Nirak, Bagheera occh Mini


Pacino, bakom står Hugo och Pilo


Tillbaka