Att tävla på Stallsillefalls hästar
på andra tävlingsplatser

Utbildningsnivå minst: Sillefallsmärke II

Ridning: Man ska rida regelbundet i Stallsillefall.
Man ska rida lektion 1 gång i veckan.

Träning: Man ska träna minst tre gånger på 2 veckor inför tävling.

Skötsel: Hästen ska tävlingsryktas kvällen/morgonen innan tävling.
Utrustningen ska rengöras innan tävling.
Hästen, utrustning, transport ska också tas omhand i stallet efter tävlingen.
Man packar även utrustningen själv. Eventuellt är man med och hjälper till vid lastning.

Skötare: den som tävlar ska ordna en/flera som kan hjälpa dig vid tävlingsplatsen.

Kostnad: Att låna en häst för tävling kostar 50 kr. (vid tillräcklig hjälp på stallsillefalls aktiviteter är hästhyran 0 kr, godkänns av Camilla.)
Man betalar också eventuell hyra för transport. Man kan få betala bensinpengar för transport. Man ska också betala startavgift, medlemskap, ryttarlicens själv.

Utrustning: Försvinner eller går utrustning sönder är den som tävlar skyldig att ersätta med likvärdig utrustning.

Hästarna: Man kan vara en eller flera ryttare på hästarna, då kan man dela upp uppgifterna och kostnader för transport och bensin sig i mellan, med Camillas eller Lindas godkännande.
Hästarna kan starta på klubbnivå 3 gånger, lokal nivå 2 gånger.
Man skriver upp sig en gång sedan frågar man om det är någon annan som ska tävla hästen, ska ingen det kan man skriva upp sig flera gånger.

Ryttaren behåller rosett eller pris.

Innan tävling ska tävlingsformuläret var ifyllt och godkänt av Camilla.

 

Kopera denna och skriv ut eller maila.

Tävlingsformulär                                         Namn:                        

Tävlings datum:                             Tävling:                                       
Gren:                                           

Häst:                           Klass:                          Ryttare:                      
Häst:                           Klass:                          Ryttare:                      
Häst:                           Klass:                          Ryttare:                      

Skötare:                       Skötare:                       Skötare:                      

Hästhyra:                     bet:           
Transport:                   bet:           
Bensin:                        Bet:           
Startavgift:                   Medlemsavgift:                             

Träning: Datum:                Datum:                  Datum:                       

Tävlingsryckt, namn:                                      
Rengöra utrustning, namn:                                               
Packa utrustning, namn:                                                   
Efter tävling, namn:                                        
Packa upp, namn:                                          

Packlista, lånad utrustning:


1.                               
2.                               
3.                               
4.                               
5.                               
6.                               
7.                               
8.                               
9.                               
10.                             
11.                             
12.                             
13.                             
14.                             
15.                             
16.                             


Försvunnet/trasigt:                                                                            

Ryttare:                                         Telefonnummer:                           
Målsman:                                      Telefonnummer:                           
Ansvarig:                                      Camilla:                                       

Tillbaka till start

Tillbaka till tävlingar