Viktiga regler


Det ligger på erat eget ansvar att uppdatera er på vilka regler som gäller, detta gör ni genom att läsa på anslagstavlan, hemsidan eller att kontakta anvarig.


Vistelsen i StallSillefall
innan man hanterar hästarna ska ett vistelsekontrakt läsas och skrivas på, även detta dokument ska läsas, detta är viktigt då vi ej har elevförsäkring och all vistelse sker på egen risk.


Barn och ungdomar
För alla barn under 12 år är hjälm obligatorisk vid all hantering av hästarna. Föräldrarna har ansvaret för sina barn. Alla barn och ungdomar under 15 år får inte vistas med hästarna utan att ansvarig/målsman finns närvarande i stallbyggnaden eller runt omkring den. Dispans kan ges vid godkänt rytarmärke 2 test.


Betalning
All betalning sker i förskott. De som inte betalar i förskott kan avisas från ridning och aktiviteter tills betalning skett. Om man inte betalar i tid kommer en avgift på 50 kr att läggas till efter den sjunde dagen, för varje påbörjad sjudagarsperiod efter det läggs yterligare 50 kr på.


Ansvarig
Ansvariga personer i StallSillefall är
Camilla Johansson, Hirbod Rahanjam, Linda Johansson, Ronja Johansson


Uppförande
För allas trevnad ska man:
- Hälsa på varandra
- Inte springa, skrika eller busa i stallet
- låta hästarna äta sitt kraftfoder i fred
- Prata med någon ansvarig vid osämja eller om man är osäker
- alltid tänka på säkerheten i första hand

- Man får inte vara vid Ax bodar och saker


Skötsel
Det är viktigt att vara rädd om sakerna som finns i stallet och runt omkring. En del av pengar som vi får in sparar vi till saker som belysning till ridbanan, hinderpark, lektions material, ny utrustning, m.m. går saker sönder måste vi ta av dessa pengar till det.


Ridning
Vid all ridning är hjälm och träns obligatorisk.
Man ska sköta sin häst och hästens utrustning innan och efter ridningen såsom borsta och kratsa hovar och ta bort lera från ben osv, tvätta bettet noga och putsa tränset efter varje användning, sätta på sadelskydd. tvätta eller borsta benskydd, mocka och sopa efter hästen. sköts inte detta kan ansvarig bli tvungen att säga upp dig från kursen eller fodervärdskontraktet, då får eleven/personen ej tillbaka sina pengar från kvarstående lektioner/fodervärdstid. Viktigt är då att räkna med innantid och eftertid vid lektionsridning/ridning.


Frånvaro
Är man sjuk eller har godkända skäl ska man meddela sig senast kl. 15:00 samma dag som lektionen eller dylikt, anmäler man senare går man miste om igenridningen.


Igenridning
Igenridningen ska ske innan kursen är slut, dispens kan ges för vissa skäl.


Hyra av häst/fodervärd/inacorderad
Man är skyldig att utföra sina sysslor de dagar man ansvarar över, sköts inte detta kan ansvarig säga upp dig med omedelbar verkan, du får heller inte tillbaka pengarna för tiden som är kvar.
Kan du av någon anledning inte komma ska du försöka ordna så att någon av de andra skötarna eller fodervärdarna sköter dina sysslor och ridning
.
Går detta inte årdna ska du medela den som har förmiddagspasset senast kl: 09:00 samma dag.
Antingen byter man passet med en person eller så betalar man 30:- för arbetet


Fri ridning/Medryttare
För att få möjlighet till fri ridning ska man rida på bestämda dagar och utföra vissa sysslor som ansvarig och du kommer överens om.


Uppsägning
I StallSillefall är all uppsägning 1 månad. Även om kursen är slut, det är sommaruppehåll, lov, m.m. Du räknas alltså med till kommande terminer/perioder så länge du ej sagt upp dig.

Mobiltelefoner
All användning av mobiltelefoner sker endast utomhus.endast nödvändiga samtal får göras

På grund av säkerheten är det förbjudet att använda mobiltelefon vid all hantering av hästarna

Foder
Alla hästar ska minst äta 1,6 kg hö/100 kg vikt eller 2,5 kh ensilage/100 kg vikt

Vi reserverar oss för ändringar

till startsidan